วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

โควตารับตรง ม.สุรนารี 54.(พยาบาลและอื่นๆ)


การรับตรง ม.เทคโนโลยีสุรนารี
1.รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2554
สอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดของหลักสูตรฯ :สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
โทร. 044-223-918, 223-507
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม แลแเข้าไปสมัครได้ที่
http://www.sut.ac.th/ces/Nurse2554/appnurse.html

2.รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาฯ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2554
ประเภทโควตาที่เปิดรับสมัคร
จำนวนรับ
โควตาโรงเรียน 620
โควตาจังหวัด 1,360
โควตาผู้มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 100
โควตานักกีฬา 60
โควตาดนตรีและนาฏศิลป์ 40
โควตาเด็กดีมีคุณธรรม 40
โควตานักเรียนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และฯ (สอวน.) ไม่จำกัดจำนวนรับ
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม แลแเข้าไปสมัครได้ที่
http://www.sut.ac.th/ces/Quota2554/appquota.html

1 ความคิดเห็น:

  1. เพื่อนๆที่สมัครพยาบาล ม.เทคโนโลยีสุรนารี วันที่ 30 ตุลา ต้องไปสอบที่ ม.สุรนารี นะจ้ะ

    ตอบลบ